Avbokningsvillkor

Regler och villkor Hotell Tjamstan

En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock, se längre ner.Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske.

ANKOMST OCH AVRESA

Hotellrummet står till ditt förfogande tidigast från kl. 15.00 ankomstdagen.

Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 12.00.

SEN ANKOMST

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST

Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller:

Avbeställning ska ske 24 timmar före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 15.00 dagen innan ankomst, så måste du betala för ett dygn.

Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID

Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.

Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

HOTELLETS SKYLDIGHETER

Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Betalningsvillkor – Online

Betalning sker via vår betalpartner Nets