LVC – Lilla Världscupen

Malå If/Tjamstan Lilla Världscupen Norrlandsfinal
21-24 mars 2024

Preliminärt Program 

Gå in på denna länk för att gå med i whatsappgruppen för LVC Finalen i Malå. Här sprider vi löpande information om tävlingen

https://chat.whatsapp.com/HLTwb5ujtD06DJASU1ucfT

Snabblänkar

Torsdag 21/3

12:00-12:30                        Besiktning Super G 

12:30 -15:00                      Träning Super G, träningen är indelad per distrikt

Träningen sker med rullande start distriktsvis i följande ordning

Hälsingland

Norrbotten

Medelpad

Västerbotten

Ångermanland

Jämtland/Härjedalen

Ca 30 sekunders startintervaller

OBS!! Inga föräldrar eller ledare i racebacken, de hänvisas till kilometerbacken för klädtransport m.m.

15:15                                   Fysiskt lagledarmöte i målområdet

Mat & Dryck för deltagare och besökare finns att köpa på Hotell Tjamstan & Laven


Fredag 22/3

10:00        Utdelning av nummerlappar Super G i Race Office

11:00-11:15                        Insläpp till besiktning Super G

11:00-11:45                      Besiktning stänger

12:15                                     Första Start Super G

Blomsterceremoni efter varje utförd klass

18:30                                    Prisutdelning/Invigning LVC 2024 i målområdet

19:00                                   Uppträdande i tävlingsområdet av idolvinnaren 2023 Cimberly

                         (Se mer information på hemsidan https://tjamstan.se/)

20:00                                    Digitalt lagledarmöte via Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM0MmJlZDctMmJlZS00ZTA5LWJhMzUtMjJkMzk4ZGM1Mzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291f09566-a850-4fae-bbe1-29ad3804a2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22076d08fe-5674-4ae8-8d46-0ae2ab86dc2b%22%7d

Mat & Dryck för deltagare och besökare finns att köpa på Hotell Tjamstan & Laven


Lördag  23/3

09:00                                   Utdelning av nummerlappar Storslalom i Race Office

10:00-10:30                     Besiktning Åk 1

10:45                                   Första Start Åk 1

13:00-13:30                     Besiktning Åk 2

13:45                                   Första Start Åk 2

Blomsterceremoni efter varje utförd klass

16:00                                   Digitalt lagledarmöte via Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVjOWUzN2ItYmQ2Yi00NmI4LWE1N2ItNmU1YWEyNTgyMDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291f09566-a850-4fae-bbe1-29ad3804a2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22076d08fe-5674-4ae8-8d46-0ae2ab86dc2b%22%7d

17:00-19:00                     Kamratmiddag på Hotell Tjamstan, biljett köpes i förväg i receptionen på Hotellet.

Prisutdelning på Hotell Tjamstan under kamratmiddagen


Söndag  24/3

08:00                                   Utdelning av nummerlappar Slalom i Race Office

09:00-09:30                     Besiktning Åk 1

09:45                                   Första Start Åk 1

11:45-12:15                        Besiktning Åk 2

12:30                                    Första Start Åk 2

Blomsterceremoni efter varje utförd klass

Prisutdelning 15 minuter efter sista målgång i målområdet

Välkommen till Malå !


Ni Malåbor passa på att besöka för att se och uppleva en spännande LVC Final.

På området kommer det att finnas en storbildsTV där man ser åken i backen Live.

Tävlingen sänds på denna länk https://www.youtube.com/@alpintiming2941